Tillæg til spildevandspland - om nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg

Dette tillæg er i høring fra 3. juli 2017 til 28. august 2017.
Eventuelle høringssvar skal være være Egedal Kommune i hænde, senest d. 28. august. Høringssvar bør sendes til mail teknik-miljo@egekom.dk

Furesø Egedal Forsyning A/S ønsker at igangsætte projekteringen og forarbejdet med nedlæggelse af Stenløse Renseanlæg. En beskrivelse af projektet fremgår af spildevandsplanens perspektivperiode her. Før Furesø Egedal Forsyning A/S kan finansiere og igangsætte arbejdet, skal projektet godkendes som en del af spildevandsplanens planperiode.