Her er en oversigt over kortbilagene til spildevandsplanen:

 • Eksisterende områder kan ses her

  Her kan du finde oplysninger om kloakerede områder, samt kloakledninger.

 • Planlagte områder kan ses her

  Her kan du se de planlagte byudviklingsområder.

 • Punktudledninger kan ses her

  Her kan du finde oplysninger om udledninger fra regnbetingede udløb (RBU), og udledninger fra renseanlæg.

 • Vandløbstilstand kan ses her

  Her kan du se, hvordan kommunens vandløb er vurderet ud fra Århus indexet.

 • Værebro Å systemets udbredning kan ses her

  Her kan du se hele området som Værebro Å systemet dækker