Kortbilag

Her er en oversigt over kortbilagene til spildevandsplanen:

  • Vandløbstilstand kan ses her

    Her kan du se, hvordan kommunens vandløb er vurderet ud fra Århus indexet.

  • Værebro Å systemets udbredning kan ses her

    Her kan du se hele området som Værebro Å systemet dækker