Regler og retningslinjer

Spildevandsområdet er styret af mange regler, retningslinjer og kommunal praksis.
Det er Egedal Kommunes hensigt, at der i 2017 bliver udarbejdet en samlet oversigt over regler og retningslinjer på spildevandsområdet i Egedal Kommune.
En samlet oversigt vil gøre arbejdet nemmere for bogere, virksomheder, forsyningsselskaber og kommunens administration.

Indtil vi er klar med denne oversigt, kan du finde nogle oplysninger på kommunens hjemmeside her