Fællesregulativ for Værebro Å-systemet

Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Roskilde Kommune har valgt at gå sammen om at udarbejde et fællesregulativ for de offentlige vandløb, der ligger i oplandet til Værebro Å. På denne måde sikres en sammenhæng i den måde vandløbene vedligeholdes og administreres på. På den måde vil der gælde ens generelle bestemmelser for alle offentlige vandløb i Værebro Å-Systemet. I de specifikke regulativer findes fortsat specifikke bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder i det enkelte vandløb. Fællesregulativet harmoniserer regulativernes generelle beskrivelser og bestemmelser for alle de 37 offentlige vandløb der hører til Værebro Å-Systemet, og som vedligeholdes af de respektive kommuner som de løber gennem.

Formålet med fællesregulativet er:

  • At sikre sammenhængende vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Være-bro Å-systemet.
  • At ligestille alle bredejere, lodsejere og forsyninger langs de offentlige vand-løb i Værebro Å-systemet.
  • At sikre et sammenhængende planlægningsgrundlag for klimatilpasnings-projekter i Værebro Å-oplandet.

Dele af de nuværende regulativer, der fastlægger vandløbenes dimensioner og antal grødeskæringer, vil fortsat være gældende og planlægges revideret senere. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesregulativet er der blevet nedsat en følgegruppe bestående af interesseorganisationer og forsyninger, som har haft mulighed for at komme med forbedringsforslag.