Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Roskilde Kommune har valgt at gå sammen om at udarbejde et fællesregulativ for de offentlige vandløb, der ligger i oplandet til Værebro Å. På denne måde sikres en sammenhæng i den måde vandløbene vedligeholdes og administreres på. På den måde vil der gælde ens generelle bestemmelser for alle offentlige vandløb i Værebro Å-Systemet. I de specifikke regulativer findes fortsat specifikke bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder i det enkelte vandløb. Fællesregulativet harmoniserer regulativernes generelle beskrivelser og bestemmelser for alle de 37 offentlige vandløb der hører til Værebro Å-Systemet, og som vedligeholdes af de respektive kommuner som de løber gennem.

Formålet med fællesregulativet er:

  • At sikre sammenhængende vedligeholdelse af de offentlige vandløb i Være-bro Å-systemet.
  • At ligestille alle bredejere, lodsejere og forsyninger langs de offentlige vand-løb i Værebro Å-systemet.
  • At sikre et sammenhængende planlægningsgrundlag for klimatilpasnings-projekter i Værebro Å-oplandet.

Dele af de nuværende regulativer, der fastlægger vandløbenes dimensioner og antal grødeskæringer, vil fortsat være gældende og planlægges revideret senere. I forbindelse med udarbejdelsen af fællesregulativet er der blevet nedsat en følgegruppe bestående af interesseorganisationer og forsyninger, som har haft mulighed for at komme med forbedringsforslag.
Du kan se et oversigtskort over Værebro Å systemet her.